Travel Express Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
tel: +48 22 453 53 53
fax +48 22 453 53 01

Infolinia
+48 22 453 53 90
801 881 882

PREZES
Tim Hyland
E-mail:
tim.hyland@travelexpress.com.pl
tel. +48 22 453 53 99

DYREKTOR
Aneta Montano
E-mail:
aneta.montano@travelexpress.com.pl
tel. +48 22 453 53 81

DZIAŁ MICE
Tel. + 48 22 453 53 90
mice@travelexpress.com.pl

MICE DIRECTOR
Beata Słowińska
E-mail:
beata.slowinska@pl.fcm.travel
tel. +48 797 93 09 96

MICE & INCOMING Manager
Dominika Rejmer
E-mail:
dominika.rejmer@travelexpress.com.pl
tel. +48 22 453 53 75

MICE Manager
Alicja Kapuścińska
E-mail:
alicja.kapuscinska@travelexpress.com.pl
tel. +48 22 453 53 79

MICE Manager
Małgorzata Maleszewska
E-mail:
malgorzata.maleszewska@travelexpress.com.pl
tel. +48 22 453 53 74

 

NIP: 526-10-01-484
REGON: 010712419
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000086924
Kapitał zakładowy 200000 PLN
Konto bankowe: mBank SA Oddział Korporacyjny Warszawa, Numer konta: 45 1140 1010 0000 3962 6500 1001
facebook